โรงเรียนโยธินบำรุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมพงษ์ ปานหงษ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางพัชรินทร์ เจสา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอธิศ ระแบบเลิศ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางชัชฏาภรณ์ บุรีรัตน์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุนิตย์ เลื่องลือสกุล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุดารัตน์ มีภพ

 • นางสุนิตา คงทอง

 • นางสุมาลี รัตนาศักดิ์

 • นางวรรณี ธรรมชาติสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,951
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโยธินบำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 075313271 อีเมล์: yothinknon@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวนิดา หมวดจันทร์ โทรศัพท์: 0650815465 อีเมล์: wanida_0412@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]