ผู้อำนวยการโรงเรียน
เกาะยาววิทยา

นายนพดล จัตุรงค์
นางสาวสุธาสินี เรืองดิษฐ์
นางจิราภา สร้อยสน
นางสาวทรรศนีย์ รัตนเสถียร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,857
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเกาะยาววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โทรศัพท์: 0-7659-7107 อีเมล์: kywit2519@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิทยา ดำสมุทร โทรศัพท์: 0816064725 อีเมล์: kywit2519@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]