โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวชนากานต์ หมื่นพันธ์ชู
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจิรพงษ์ วิฑูรย์พิศาลศิลป์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวชลนิชา เมืองเกิด

 • นางสาวมลทา สิทธิการ

 • นางสาวโสภา คำวุ่น

 • นางนาฏอนงค์ หีบเพ็ชรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,055
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โทรศัพท์: 076-494338 อีเมล์: info@tpws.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวทิฆัมพร เกิดอารมย์สุข โทรศัพท์: 076-494338 อีเมล์: jeabhi@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]