นางสาวอรสา เสรีวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
นางภัทธิดา กันเสนาะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
นางวรอิศรา พรหมภัทร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ตะกั่วป่า(เสนานุกูล)

นางสาวรุ่งทิวา วรรณทวี
นายIsiah Pamplona Julao
นางสาวณิชาณัท ซุ่นคง
นางสาวรินดา หาญจิตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,346
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โทรศัพท์: 076421118 อีเมล์: takuapasena@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เพียงเพ็ญ โลหสมบูรณ์ โทรศัพท์: 0824274627 อีเมล์: piengpen@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]