โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

นายเฉลิม จันทร์พงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
นางสาวจิรภิญญา เกียรติภริพัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม

นางสาวลลิดา เครือพยัฆค์
นางเปรมยุดา ช่วยชู
นางวิไลพร ทองได้หนู
นางสาวจินดา สิงห์คำ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,945
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โทรศัพท์: 0-7649-1274 อีเมล์: kcp.kuraburi@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอัจฉรา เป็ดทอง โทรศัพท์: 0878927456 อีเมล์: atchara_kcp@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]