โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเฉลิม จันทร์พงศ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวจิรภิญญา เกียรติภริพัฒน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวฟารีดา แวกุโน

 • นายสรรค์ชัย ชินนารายณ์ภรณ์

 • นายพงษ์ศักดิ์ สองแก้ว

 • นางสาวอนัญญา ทองทิพย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,400
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โทรศัพท์: 0-7649-1274 อีเมล์: kcp.kuraburi@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอัจฉรา เป็ดทอง โทรศัพท์: 0878927456 อีเมล์: atchara_kcp@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]