โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

นายมนตรี พรผล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
นางแก้วอุษา ลีนานนท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
นายอริยวัตณ์ จันแดง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
นายต่อตระกูล พรมนุ่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

นายอริยวัตณ์ จันแดง
นางสาววิชยา ฟูจิตร์
นายมนตรา เหมแก้ว
นางสาวปุณยวีร์ กออำไพ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,190
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โทรศัพท์: 076224125 อีเมล์: swpkschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กนกนภัส สืบสิน โทรศัพท์: 0894703184 อีเมล์: joy4chu@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]