โรงเรียนเมืองถลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองถลาง
นายนิโรธ สุเภากิจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองถลาง
นายสมชาย บุญรักษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองถลาง
นางสาวเย็นจิต พงษ์อักษร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองถลาง
นางสายชล ส่งแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองถลาง

นางสุภัค สังขรักษ์
นายจรุง สังขรักษ์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงชยานันท์ แท่นแสง
นางสาวปารวี ดูล๊ะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,205
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเมืองถลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โทรศัพท์: 076-621142 อีเมล์: Thalang@mt.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นิโรธ สุเภากิจ โทรศัพท์: 08108933512 อีเมล์: nirot2008@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]