โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุภาพร วันนิยม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางปราณี ชิตเพชร

 • นางสาวปราณี ช่วยยิ้ม

 • นางสุภาพร วันนิยม

 • นางวิไลภรณ์ เกสราสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,180
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โทรศัพท์: 077431444 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุภาพร วันนิยม โทรศัพท์: 077431444 อีเมล์: sup.hansa11@hotmail.
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]