โรงเรียนบ้านห้วยเสียด


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออก
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยเสียด

นายจรัส เดชศรี
นางถนอมศรี เดชศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยเสียด โทรศัพท์: 084-7454481 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายจรัส เดชศรี โทรศัพท์: 0847454481 อีเมล์: charus2500@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ