โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยเสียด

นายจรัส เดชศรี
นางถนอมศรี เดชศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

110
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยเสียด โทรศัพท์: 077-371985 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายจรัส เดชศรี โทรศัพท์: 0847454481 อีเมล์: charus2500@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ