โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1


รายงานผลการเรียน (ระบบฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา)ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยเสียด

นางถนอมศรี เดชศรี
นายจรัส เดชศรี

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โทรศัพท์: 077-371985 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายจรัส เดชศรี โทรศัพท์: 0847454481 อีเมล์: charus2500@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ