โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยเสียด

นางถนอมศรี เดชศรี
นายจรัส เดชศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

35
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โทรศัพท์: 077-371985 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายจรัส เดชศรี โทรศัพท์: 0847454481 อีเมล์: charus2500@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ