โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายทวงค์ บุญทองสังข์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุณิสา มัจฉาชาญ

 • นางจุฑารัตน์ คำภาพันธ์

 • นางอรัญญา ดุษฎี

 • ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุมาพร ชูแสงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,815
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โทรศัพท์: 077389117 อีเมล์: watpraprom@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพิชา เนตรวรนันท์ โทรศัพท์: 0866906516 อีเมล์: ืืีnnuch_117@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]