โรงเรียนวัดอัมพาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายโอภาส เอ้งเหมาะ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายพิบูล แก้วกัญญาติ

 • นางนาฎอนงค์ เต็งมีศรี

 • นายณัฐวุฒิ พัฒนเพชร

 • นางสาวสุนิษา เพ็ญสุวรรณสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,994
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดอัมพาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โทรศัพท์: 077268439 อีเมล์: wataumparamschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐวุฒิ พัฒนเพชร โทรศัพท์: 0910767138 อีเมล์: pattanapet@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]