โรงเรียนบ้านใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาววาสนา จันทร์ทอง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาววาสนา จันทร์ทอง

 • นายเกรียงศักดิ์ โชติอัคคี

 • นายสมใจ รักกะเปา

 • นายเอกชัย เพชรโชติสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,139
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โทรศัพท์: 098-680-9131 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนฤสรณ์ ส่งเสริม โทรศัพท์: 0918266043 อีเมล์: banyaischool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]