• กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางนฤมล เยาว์มณี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวจุไรรัตน์ วีรตระกูล

 • นางน้อย อินชนะ

 • นางอัษฏาพร เกื้อด้วง

 • นางจิราวรรณ นาคเสนาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,736
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดรัษฎาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โทรศัพท์: 077931260 อีเมล์: rassada_02@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวิไลวรรณ สวัสดิพงษ์ โทรศัพท์: 0843185426 อีเมล์: rassada_02@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]