โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประยงค์ อินนุพัฒน์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายศรุต ทิพย์รักษา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายภาณุวัฒน์ กระจ่างแจ้ง
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวดำหริ จันทชูโต
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเสาวนิต ช่วยนุกูล

 • นางนิรมล รักดี

 • นางจิรารัตน์ อุณหศิริกุล

 • นางพยงค์ วิภาคหัตถกิจสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,116
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077355351 อีเมล์: st2school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ดวงกมล เพชรเศรษฐ โทรศัพท์: 0830633071 อีเมล์: pechset5912@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]