โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางปุญชรัศมิ์ ชัยบุญ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางชุตินันท์ ราชฉวาง

 • นายชัยวัฒน์ บัลลพ์วานิช

 • นางวิภาดา ปานแก้ว

 • นางสาววิริยา ช่วยมงคลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,679
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077297182 อีเมล์: tfv@tfv.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายพฤกษา อุยสุย โทรศัพท์: 089-6568436 อีเมล์: p.auisui.uranas@gmail.com, preuksa.a@outlook.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]