โรงเรียนไชยาวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุรศักดิ์ อักษรสาร
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางจุฑารัตน์ พัฒนภากรณ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายนนทพล พลอินทร์

 • นายกรพล ทิวากรพิสุทธิ์

 • นางศิริมา แสงสุวรรณ

 • นางสาวเมธณี อินทชาติสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,499
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไชยาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077431079 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วีรยุทธ เมืองวัน โทรศัพท์: 0612477187 อีเมล์: armme0855@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]