• ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายคมกฤษ ลิ่มสวัสดิ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวศิริลักษณ์ วิทยา

 • นางหทัยวรรณ์ บุญชูดำ

 • นายมนัส ปานเจริญ

 • นางสาวศิริรัตน์ ชูแย้มสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,532
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077280664 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อลงกรณ์ รักษาพราหมณ์ โทรศัพท์: 086-5674400 อีเมล์: alongkorn.rug@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]