โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสำรวย ภักดี
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวรัญจวนศรี ขุนไชยรักษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายศุภวัฒน์ แย้มจร้ส

 • นายณัฐภัทร แสงมณี

 • นางสาวจันทร์จิรา ภักดีอักษร

 • นายสุวัฒน์ เสือปานสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,970
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077435200 อีเมล์: admin@kjst.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ละออง เชื้อบ่อคา โทรศัพท์: 0818938740 อีเมล์: laong201@kjst.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]