โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายภูมิสถิตย์ ดวงฤทธิ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวศรีสุดา คงวุ่น

 • นายณรงค์ บานกระจาย

 • นางศรีสุรัตน์ ละอองสุวรรณ

 • นายรัตนพงศ์ สารพงศ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,430
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077391186 อีเมล์: kiriratwittayakom
เว็บมาสเตอร์:: สุมาลี มีลักษณ์ โทรศัพท์: 0874657703 อีเมล์: wawtameeluck17@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]