โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบุญเลิศ ทองชล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวคณิตา บ่วงราชบพิตร

 • นางกมลรัตน์ คะตะโต

 • นายโยธิน นวลมุสิก

 • นางสาวคณาทิพ เบ่าล่ายสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,920
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077397115 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวช่อทิพย์ ทองมีสุข โทรศัพท์: 0857864662 อีเมล์: chor.thipchor@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]