โรงเรียนพนมศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายโสภณ ทองจิตร
 • แนะนำบุคลากร

 • นายวีระศักดิ์ รักกะเปา

 • นายเอกชัย เอียดเกี้ยง

 • นางสาวหทัยทิพย์ พลายด้วง

 • นายอารม รักสีทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,110
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพนมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077399115 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนวรัตน์ เชื้อพราหมณ์แพ โทรศัพท์: 0966547827 อีเมล์: hamtaro-pla@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]