โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
  • ข่าวกิจกรรม


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสาวอมรรัตน์ โสธารัตน์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวจิดาภา เอียดเหลือ

  • นางสาวขวัญใจ กัลป์สุทธิ์

  • นางสาวรัตนาพร ยอดมณี

  • นางสาวสุชาวดี วิเศษแก้วสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,477
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077389106 อีเมล์: tch-thachang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มนัสวี อุตรภาศ โทรศัพท์: 0850894595 อีเมล์: seedveehix@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]