โรงเรียนบ้านนาสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมชาย กิจคาม
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพยนต์ ไทยเกิด
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพงษ์ศักดิ์ นาครพัฒน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางมันธนา ปุณยปรัชญ์

 • นางสาวนิตยา วิบูลย์ชัยวัฒน์

 • นางสาวฉันทนา ชัยพูลเดช

 • นางจิตราวัฒน์ อภิรัฐวงศ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,356
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077-341044 อีเมล์: bannasan.school.gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รัชนี ศิลปธีรธร โทรศัพท์: 077344430 อีเมล์: b.jittana@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]