• ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจีรศักดิ์ เดชเกิด
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุพัตรา จุ้ยจำนงค์

 • นางสุนันทา แสงอนันต์

 • นางสุชาดา คงกลับ

 • นางสาวอ่อนศรี หนูน้อยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,799
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077-267173 อีเมล์: phruphi_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธวัชชัย ผลผลา โทรศัพท์: 0830331311 อีเมล์: tawatchai.097104@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]