โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสุทนต์ มณีฉาย

 • นางสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์

 • นางสาวนงนุช ทองเกิด

 • นางมยุรี ปริวัตรพันธ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,275
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 0-7745-0350 อีเมล์: kbschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มยุรี ปริวัตรพันธ์ โทรศัพท์: 0824824092 อีเมล์: myuklee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]