โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวอรชพร มีพัฒน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวเณริยา ต้นครองจันทร์

 • นายเบญจมินทร์ จันทวงศ์

 • นายโฆษิต สามัคคีคารมย์

 • นางสาวสุภลักษณ์ ทองจันทร์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,579
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077-403338 อีเมล์: missmos66@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุภลักษณ์ ทองจันทร์ โทรศัพท์: 0895894492 อีเมล์: poo_artbatik@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]