โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางพรทิพย์ นุกูลกิจ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุดารัตน์ จีนเจียง

 • นางพิศลดา แสงระวี

 • นางพิมพ์ใจ ช่างทอง

 • นายเขมชาติ ไชยรัตน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,023
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077270147 อีเมล์: admin@kcnvit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายสุวัฒน์ เพ็งสกุล โทรศัพท์: 0887523946 อีเมล์: ajsuwat@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]