โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพีรพงษ์ ทรรพคช
 • แนะนำบุคลากร

 • นายณัฎฐพงค์ จันทร

 • นายญาณวัฒน์ แก้วสองดวง

 • นายวีระศักดิ์ ใจงาม

 • นางสุจิตรา บัวลอยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,682
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนน้ำรอบวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077318847 อีเมล์: namrobwittaya_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วราภรณ์ สงวนเกียรติ โทรศัพท์: 0844406418 อีเมล์: warapon6418@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]