โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอนุพงศ์ รัตนถิรกุล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวฮาลีซา มาสกุล

 • ว่าที่ร.ต.เสกสรร ช่างเหล็ก

 • นางสาวพรพรรณ แก้วสุกศรี

 • นายสุวิทย์ ธิปัตย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,036
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077443026 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: วรารัตน์ สุกก้อนทอง โทรศัพท์: 0836560593 อีเมล์: aeywararat@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]