• DIGITAL LIBRARIES
 • Youtube
 • คุณธรรมอัตลักษณ์
 • การแต่งกายของนักเรียน
 • ลงทะเบียนใช้อีเมล์โรงเรียน
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายมนตรี สังข์ชุม
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางปรียาภรณ์ ผยองศักดิ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายมโนรถ ภาสภิรมย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางกมลวรรณ อินทร์จันทร์

 • นางสาวพจนีย์ ช่วยณรงค์

 • นางบุษยมาศ หีบเพชร

 • นางสาวอุไร มีสถิตย์
 • facebook
 • britishcouncil
 • สสวท.
 • คลังข้อสอบมาตรฐาน
 • DLTV
 • คู่มือประชาชนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

10,974
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077811497,07781 อีเมล์: office@anubanranong.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ยุทธกิจ สัตยาวุธ โทรศัพท์: 0864762499 อีเมล์: n@anubanranong.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]