ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป.ระนอง
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป.ระนอง
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป.ระนอง
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป.ระนอง
การย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป.ระนอง
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปากน้ำ

นายพิชัยพงศ์ สุขะเจริญศิริ
นางนารี ชัมพูชะนะ
นางปัทมา พรหมจันทร์
นางสุชาดา ตองสู้

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,920
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปากน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077845122 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: พรพรรณ จิรภัทรสกุล โทรศัพท์: 0879341433 อีเมล์: ิkrujaravi@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]