โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การรับนักเรียน
การขอลาออก
การขอย้ายออก
การขอย้ายเข้าเรียน
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษา
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การใช้อาคารสถานที่

นางชาลี คธาเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยเสียด

นางชลธิชา หล้าบุดดา
นางเพ็ญพิชชา ช่วยเจริญ
นางสาวนฤมล ตะโฉ
นางวัฒนา ไพบูลย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,923
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077867067 อีเมล์: banhuaysaid.ranong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนภาพร นรินทร์รักษ์ โทรศัพท์: 0848414632 อีเมล์: ืืnapaporn.narinrak@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]