โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวสุรีย์รัตน์ พัฒนเธียร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวัลภา อินทรกำเหนิด

 • นางวรนุช ศานติประพันธ์

 • นางสาวณัฐสิมา ศรีราช

 • นางสิริพร พิทักษ์ธรรมณีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,288
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปากจั่นวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โทรศัพท์: 077873528 อีเมล์: pakjanwittaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธารรริน ไพโรจน์ โทรศัพท์: 0831715015 อีเมล์: tarn_rarin@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]