โรงเรียนบ้านเนินทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1นายไพเราะ ต่างประเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเนินทอง

นางนัตฐิกา สายัณห์
นางสาวมิตทยา สมบุญ
นางสาววิลาวัลย์ บุญขำ
นางสุวรรณา ชื่นด้วง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

8
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเนินทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โทรศัพท์: 077651074 อีเมล์: bannonethong.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสรวงสุดา พรหมศรี โทรศัพท์: 0861788365 อีเมล์: sruangsupromsri@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ