โรงเรียนบ้านเนินทองนายไพเราะ ต่างประเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเนินทอง

นางนวลใย ศุภการ
นางสุวรรณา ชื่นด้วง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเนินทอง โทรศัพท์: 077651074 อีเมล์: banoenthong@emise.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสรวงสุดา พรหมศรี โทรศัพท์: 0861788365 อีเมล์: waritsara-122011@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ