โรงเรียนบ้านเนินทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1


นายไพเราะ ต่างประเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเนินทอง

นางสาวสรวงสุดา พรหมศรี
นางนัตฐิกา สายัณห์
นางนวลใย ศุภการ
นางสาวอัจฉริยา สุนทรพัฒน์





สถิติการเข้าเยี่ยมชม

994
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนบ้านเนินทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โทรศัพท์: 077651074 อีเมล์: bannonethong.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสรวงสุดา พรหมศรี โทรศัพท์: 0861788365 อีเมล์: sruangsupromsri@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]