โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)นายวิรัตน์ เนียมมาลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

นางสาวอรัญญา เนียมสุวรรณ
นายพรศักดิ์ ธำรงกิจวิทยากุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

8
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) โทรศัพท์: 077560314 อีเมล์: thairat78@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรัญญา เนียมสุวรรณ โทรศัพท์: 0862702083 อีเมล์: aranya32@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ