โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1นายวิรัตน์ เนียมมาลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

นางสาวนารีกร พุทธิเภษัช
นางอุษา เนียมสุวรรณ์
นางสาวจุติมา บุษยะจารุ
นางสาวศยามล นุชบุญช่วย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

29
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โทรศัพท์: 077560314 อีเมล์: thairat78@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรัญญา เนียมสุวรรณ โทรศัพท์: 0862702083 อีเมล์: aranya32@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]