โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

นายธวัช ตัสโต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

นางจรรยา พุ่มคง
นางสาวนารีกร พุทธิเภษัช
นายสิงหล กลิ่นน้อย
นายสมจิต จินดาอ่อน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

891
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โทรศัพท์: 077-630042 อีเมล์: 78thairath@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรัญญา เนียมสุวรรณ โทรศัพท์: 0862702083 อีเมล์: aranya32@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]