โรงเรียนวัดจันทราวาส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางธัญญารัตน์ พูลสวัสดิ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเฉลิม เดชแสง

 • นางธัญญารัตน์ พูลสวัสดิ์

 • นางสาวนันทนา รัตนศิลา

 • นางสาวพัณณิตา คงสวีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

11,033
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดจันทราวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: wj86020086@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ร.ต.หญิงฌณกฐ์ปภัสสญ์ รัตนประเสริฐ โทรศัพท์: 0945928694 อีเมล์: watjuntrawaat@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]