โรงเรียนศรียาภัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุรินทร์ เนียมสุวรรณ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนันธชัย แย้มโสพิศ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางชญาดา พงศ์อร่าม

 • นางสาวพัชรี จันทร์เย็น

 • นางสาวศศิณี จุลรักษ์

 • นางสาวปิยนุช สุวรรณนิตย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,723
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรียาภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 0-7750-3375 อีเมล์: sriyapaischool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ยุทธนา โฉมเฉลา โทรศัพท์: 0857830087 อีเมล์: yuthana2089@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]