โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางนพมาศ เพราพันธ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางวันจันทร์ บุญเกิด
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวนันทวรรณ แวงเลิศ

 • นายมะยาดี ดาบู

 • นางสาวจิราวรรณ จันทร์ทอง

 • นางกรกนก หนูแย้มสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,473
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 0-7751-1014 อีเมล์: saard@saard.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: จุฑารัตน์ จันทร์อ่อน โทรศัพท์: 0840574724 อีเมล์: santana046@saard.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]