โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเอกวุฒิ ไกรมาก
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอาทิตยา สำราญอินทร์

 • นางสาวอนงค์ แจ่มพิศ

 • นางสาวเพ็ญนภา สังข์ขาว

 • นายพีระณัฐ แก้วเดิมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,053
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 0-7759-9179 อีเมล์: rachada906@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โสภิต อุดมสุขสวัสดิ์ โทรศัพท์: 0840611961 อีเมล์: sopit909@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]