โรงเรียนท่าข้ามวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ร้อยตรีชัยนิตย์ พรรณาวร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวดุสิดา ศรีสุวรรณ

 • นางสาวสุรีรัตน์ สอนสินลา

 • นางสาวเยาวดี ทองมาก

 • นายเจริญ แก้วใจดีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,562
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท่าข้ามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 0-7754-7114 อีเมล์: tkw_chumphon1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เจริญ แก้วใจดี โทรศัพท์: 0873954989 อีเมล์: jarean@thakham.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]