โรงเรียนชลธารวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธรรมดล หงษ์ทอง
 • แนะนำบุคลากร

 • นายวีระพล มีศิริ

 • นางสาวปรินทร์นภา ทองแดง

 • นางสาวสุมณฑา มาคุ้ม

 • นายทวีศักดิ์ พรหมเรืองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,041
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชลธารวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077596058 อีเมล์: Chonlatanwittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุมณฑา มาคุ้ม โทรศัพท์: 0848387556 อีเมล์: Sumonta7556@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]