โรงเรียนเมืองหลังสวน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประพัศสร ซุ่นสุวรรณ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวนิภาวรรณ ชูแก้ว

 • นายประสิทธิ์ นาคสิงห์

 • นายดุสิทธิ์ ไกรทอง

 • นายประพัศสร ซุ่นสุวรรณ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,571
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเมืองหลังสวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077582153 อีเมล์: mounglangsuan@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จุฑารัตน์ ศรีเชียงหา โทรศัพท์: 0818922328 อีเมล์: krujutarat2011@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]