โรงเรียนสวีวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11


นายจรวย พิมาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สวีวิทยา
นางวรรณาพร อยู่สุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวีวิทยา
นางอิสรีย์ อิฐกอ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวีวิทยา

นางสายใจ อินทร์สุวรรณ
นางชำเลือง บุญญาธิการ
นายสมชาย พรหมขุนทอง
นางวรวรรณ บุญสวัสดิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,956
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสวีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077531217 อีเมล์: sawiwitaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศรีกิตติ์ สินชัย โทรศัพท์: 0994549514 อีเมล์: srikit@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]