โรงเรียนวัดแหลมวัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

นางสาวณัฐกฤตา ขวัญแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดแหลมวัง

นางเอื้อมจิตร สว่างภิภพ
นางสาวนิตติญา ธรรมดี
นางนิรตา บิลละเต๊ะ
นางสาวณัฐกฤตา ขวัญแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,013
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดแหลมวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: lamewangschool@windowslive.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสมพร อุ่นแก้ว โทรศัพท์: 086-4808700 อีเมล์: pasamga@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]