เอกสารกลุ่มบริหารงาน
Fanpage Facebook
งานลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


นายสุทัศน์ พู่ประเสริฐศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หาดใหญ่พิทยาคม
นายสมใจ ศรีสะกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หาดใหญ่พิทยาคม

นายสุทัศน์ พู่ประเสริฐศักดิ์
นางจงดี ไทยตรง
นางเสาวภา สินยัง
นางบังอร เพ็งรักษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,360
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โทรศัพท์: 0 7421 9200-1 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: AJIN BOONSANG โทรศัพท์: 074219200 อีเมล์: arjin-bunsang@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]