โรงเรียนบ้านแหลม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแหลม

นายชัยยันต์ ยิ่งขจร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแหลม โทรศัพท์: 0-7527-0182 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วนิดา มณีกามัน โทรศัพท์: 0892958378 อีเมล์: fasilna@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ