โรงเรียนวิเชียรมาตุ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางยุภา พรเศรษฐ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวปราณี สิทธิ์สุกใส
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนิพัฒน์ แท่นมาก
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางอัมพร สงวนศักดิ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพิวันชัย จันทร์เกษ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวกัลยาณภัทรศ์ นพรัตน์

 • นายสมคิด ปานทน

 • นางสาวจิราพร ศิริรัตน์

 • นางสาวจิราวรรณ รักษาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

7,412
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โทรศัพท์: 075572058-60 อีเมล์: lookmaekaew@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทัศนีย์นุช ชูอ่อน โทรศัพท์: 0935896156 อีเมล์: thassaneenut@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]