โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13


นายสุรศักดิ์ ยี่หลัก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สภาราชินี จังหวัดตรัง
นางสาวนวลจันทร์ ช่องดารากุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สภาราชินี จังหวัดตรัง
นายมิตร แสงหิรัญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สภาราชินี จังหวัดตรัง
นายวัชรินทร์ โตขาว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สภาราชินี จังหวัดตรัง
นางมัตณา พุ่มเล่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สภาราชินี จังหวัดตรัง

นางสาวพรปวีณ์ เลี้ยงสกุล
นางสุคนธ์ทิพย์ ชาญชญานนท์
นางสุภาวดี เพชรหล่อ
นางบุบผา ชื่นปิติกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,187
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โทรศัพท์: 0-7521-8792 อีเมล์: sparachinee@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิระวัฒน์ รัตนประทีป โทรศัพท์: 0891144878 อีเมล์: rtjirawat@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]