โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวก

นายสุรศักดิ์ ยี่หลัก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สภาราชินี จังหวัดตรัง
นางสาวนวลจันทร์ ช่องดารากุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สภาราชินี จังหวัดตรัง
นายวัชรินทร์ โตขาว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สภาราชินี จังหวัดตรัง
นายขจรจิตร ตะหมัง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สภาราชินี จังหวัดตรัง
นางมัตณา พุ่มเล่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สภาราชินี จังหวัดตรัง

นายนนท์ปวิธ เพชรสุทธิ์
นายใจเย็น พรมชู
นางปวีณสมร เพชรแก้ว
นางสาวคณิษฐา จำนงจิต

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,982
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โทรศัพท์: 0-7521-8792 อีเมล์: sparachinee@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธรรมวิรรชน์ รัตนประทีป โทรศัพท์: 0891144878 อีเมล์: rtjirawat@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]