โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์นายชอบ มุกดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
นายขจรจิตร ตะหมัง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
นางสาวอังสนา มากมูล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

นางสุภา ตี้ฮ้อ
นางจุฑารัตน์ ใจบุญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

29
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ โทรศัพท์: 75296030 อีเมล์: ratsadanu@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางจุุฑารัตน์ ใจบุญ โทรศัพท์: 0818956408 อีเมล์: jumjaiboon@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ