โรงเรียนวัดไทรงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลักนางนิษฐกานต์ สุวรรณคีรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดไทรงาม

นางประจวบ สุวรรณคีรี
นางวิมลรัตน์ พรหมทองรักษ์
นางสาวสุดใจ ทองไสย
นางวิลาศิณี เหมวิเชียร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,110
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 โทรศัพท์: 074-685214 อีเมล์: traingam2555@hotmail
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววรางคณา รัตนไชย โทรศัพท์: 074685214 อีเมล์: traingam2555@hotmail
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]