โรงเรียนวัดไทรงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
นายสมศักดิ์ มุสิกวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดไทรงาม

นางสาวจิราวดี ยูงทอง
นางประโลม เรืองมา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

8
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 โทรศัพท์: 074-685214 อีเมล์: traingam2555@hotmail
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเพ็ญวดี ทองมี โทรศัพท์: 074685214 อีเมล์: traingam2555@hotmail
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ