โรงเรียนวัดไทรงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
















นางสาวภิรัญญา อินถิติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดไทรงาม

นางวิลาศิณี เหมวิเชียร
นางสิรภัทร สังข์วิเศษสุทธิ์





สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนวัดไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 โทรศัพท์: 074-685214 อีเมล์: traingam2555@hotmail
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววรางคณา รัตนไชย โทรศัพท์: 074685214 อีเมล์: traingam2555@hotmail
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ